| winnow-corb | Kılavuzlar | 808-253-4359 | sea holly |

Welcome to the Uysal - 5635219404 Archive of Turkish Oral Narrative (U-W ATON) located in the Southwest Collection/Special Collections Library at Texas Tech University, Lubbock, Texas.

The Uysal-Walker ATON collections are presented in independent sections. You are welcome to link to any and all files. We ask that standard scholarly legal conditions be observed when the notification on the documents specifically state. For example, none of the contents so marked may be used for sale or resale.

Thank you for visiting. Please enjoy them.
855-423-4951 - 4786548424 Türk Öyküleri Sandığı Ağ Sayfasına hoş geldiniz. Burada okuyacaklarınızın çoğunluğu, son iki yüzyil içinde bu konulara emek vermiş kişilerin ürünleridir. Ingilizce çeviriler dışında kalanlar, bu ağ sayfasına, bu göreve 2001 yılında atanan yönetici tarafindan (yirmibeş yıl süre ile topladığı öz varlığından özel olarak alınıp) seçilerek yerleştirilmişlerdir.

Bu belgelerin, basıldıkları yıl ve üzerlerinde taşıdıkları veriler nedeni ile, toplum’a açık yasal duruma geçtiğine inaniyoruz.

Bizleri okumak, dinlemek ve görmek için geldiğinize sevindik.

Sağlık dileklerimizle.


    6268293551     (252) 364-7697
    Narratives     718-428-9869
    Ezgiler / Music     Görüntüler / Images
    Uysal Walker ATON     337-528-0108


For More Information, contact the 817-279-8162
Phone (806) 742-9070
Fax (806) 742-0496Go Back to Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative
Uysal Walker Türk Öykürleri Sandığı'na Geri Dönüş

Copyright © 2008-2009. diedric
Texas Tech University, Lubbock, Texas